Gångfartsområden, vad gäller?

posted in: Nyheter | 0

Alla mindre gator i Vallastaden är gångfartsområden ( = alla gator utom Kunskapslänken, Johannes Magnus väg, Lärdomsgatan och Paradisgatan).

Trafikförordningen kap. 8. Följande gäller för trafik på gångfartsområde:

  1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  2. Fordon får inte parkeras.
  3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Parkering är dock tillåtet på markerade parkeringsplatser inom gångfartsområden.