Kontakt vid frågor om Vallastaden

Facebook: För alla som bor i Vallastaden finns en facebookgrupp där allt som är relevant för området presenteras, som heter Boende i Vallastaden. De flesta kvarteren har även egna facebookgrupper. Det finns även en facebookgrupp för köp och sälj för Vallastaden. Det finns utöver dessa en grupp för föräldrar och barn i Vallastaden.

Kontaktuppgifter till samfällighetsföreningarna: För kontaktuppgifter till samfälligheterna se informationen om respektive kvarter.

Kontaktuppgifter för odlingslotterna: Se Paradisodlarnas hemsida.

Kontaktuppgifter till Linköpings kommun: Kontakt Linköping.

Denna hemsida: Denna hemsida drivs av administratörerna i facebookgruppen Boende i Vallastaden i samarbete med samfällighetsföreningarna och boende i Vallastaden. Bilderna är sidan är tagna av boende och verksamheter i Vallastaden. Vid frågor går det bra att höra av sig till info@vallastaden.nu.

Felanmälan

Felanmälan eller synpunkter i kvarteren: Kontakta respektive samfällighetsförening om det gäller marken i ett kvarter eller ett fellehus. För frågor gällande fastigheter kontaktas fastighetsägaren.

Felanmälan eller synpunkter på gatorna mellan kvarteren och runt Vallastaden samt parkerna: Görs till Linköpings kommun.

Felanmälan gatubelysning: Görs till Tekniska verket som ansvarar för all gatubelysning i Vallastaden (även inom kvarteren). Det finns även en app för att felanmäla gatubelysning.

Felanmälan sopsug eller återvinningsrum: Görs till Tekniska verken.

Felanmälan eller synpunkter parkeringshus: Gör till Dukaten.