Återbruk

För att skänka bort saker finns en bortskänkeshörna i felleshuset Integralen (Hugo Theorells gata 15) och en insamlingslåda står utanför felleshusets nordvästra hörn. En gång per månad eller oftare så anordnas en bortskänkes-dag där alla sakerna som inkommit till bortskänkeshörnan ställs ut så att alla som vill har möjligthet att ta. Dag och tid meddelas under Aktuellt på denna sida samt i facebookgruppen Boende i Vallastaden. Det finns även en facebookgrupp för köp och sälj i Vallastaden, där det även går bra att skänka saker.

Återvinning

Återvinningsrummet (även för grovsopor) finns i bakre änden av parkeringshuset Flustret.

Följande kan kastas i återvinningsrummet:

  • Tidningar, kataloger och reklamblad
  • Färgade och ofärgade glasburkar och glasflaskor
  • Plastförpackningar
  • Konservburkar och andra metallförpackningar
  • Pappersförpackningar och kartonger (platta till förpackningarna och kartongerna så det finns plats för avfall i kärlen och minska antalet transporter)
  • Elavfall (det finns ett återvinningsskåp för småelektronik, batterier och lågenergilampor, och för lite större elavfall som till exempel kaffebryggare, armaturer och skrivare finns större behållare lite längre in)
  • Större hushållsavfall lämnas i den stora containern i återvinningsrummet som finns bredvid kärlet för plastförpackningar. I containern slängs till exempel pulkor, strykbrädor, golvmoppar, möbler, kastruller, trasiga vaser, porslin, galgar, julgranar och större saker av plast som inte är förpackningar. OBS! släng inte farligt avfall eller elavfall i containern. 

OBS! Trädgårdsavfall, farligt avfall och annat avfall som ej anges ovan behöver lämnas till en bemannad återvinningscentral.

Sopsug

Sopsug för matavfall och restavfall finns i alla kvarter. Soporna åker genom sopsugarna ända bort till parkeringshuset Flustret (alla soporna från norra sidan av bäcken tar sig över bäcken via den gula Åbobron). För att undvika problem med sopsugarna, nedskräpning och skadedjur är det viktigt att sopsugarna används på rätt sätt.

Knyt dubbelknut på alla påsar och släng aldrig löst avfall (stort som smått) i sopsugen. Tänk även på att bara slänga en påse i taget (max 20 liter). För att använda en sopsug, lägg den blå taggen mot den svarta läsaren vid sidan av inkastluckan. Läsaren piper och en grön lampa tänds när taggen har identifierats. Då öppnas luckan och soppåsen kan läggas in i sopsugen.

Om luckan inte öppnas eller om en röd lampa lyser så vänta en stund och pröva sedan på nytt. Du kan använda alla sopsugar i Vallastaden med samma tagg, så om en sopsug inte fungerar, prova en i ett annat kvarter. Lämna inte dina sopor på marken!

Om en sopsug är trasig eller blockerad så finns det ett telefonnummer på sopsugen dit den kan felanmälas. Taggen, som även används till återvinningsrummet, fås från Tekniska verken, din hyresvärd eller den du
köpt din bostad från.

Sopnedkastet för matavfall
Gröna påsar finns att hämta i återvinningsrummet i Flustret. I de gröna påsarna slängs matrester, både råa och tillagade. Exempelvis frukt- och grönsaksrester, bröd, kaffesump (inklusive filter), te och tepåsar samt fett. Men släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord eller aska i gröna påsen. Det slängs istället i påsen för restavfall.

Sopnedkastet för restavfall
I påsen för restavfall (påsarna tillhandahålls ej) slängs till exempel blöjor, topsar, kuvert, dammsugarpåsar, tobaksprodukter, jord, kattsand och diskborstar. Även mindre skräp av plast, glas och papper som inte är förpackningar kan slängas i påsen för restavfall.

Papperskorgar

Inne i kvarteren så är det respektive samfällighetsföreningen som ansvarar för papperskorgarna och gatustädningen. På kommunens vägar så ansvarar Linköpings kommun för gatustädningen och för tömningen och underhåll av papperskorgarna. Om kommunens papperskorgar är fulla eller om det finns mycket skräp på kommunal mark eller vid en byggarbetsplats så felanmäl gärna detta till Kontakt Linköping så kan det åtgärdas utöver den rutinmässiga städningen.