Återbruk

För att skänka bort saker finns en bortskänkeshörna i felleshuset Integralen (Hugo Theorells gata 15), en låda för insamling finns utanför felleshusets nordvästra hörn. En gång per månad eller oftare så anordnas en bortskänkesdag där alla sakerna som inkommit till bortskänkeshörnan ställs ut så att alla som vill har möjligthet att ta (dag och tid meddelas under Aktuellt på denna sida samt i facebookgruppen Boende i Vallastaden). Det finns även en facebookgrupp för köp och sälj i Vallastaden, där det även går bra att skänka saker.

Papperskorgar

Inne i kvarteren så är det respektive samfällighetsföreningen som ansvarar för papperskorgarna och gatustädningen. På kommunens vägar så ansvarar Linköpings kommun för gatustädningen och för tömningen och underhåll av papperskorgarna. Om kommunens papperskorgar är fulla eller om det finns mycket skräp på kommunal mark eller vid en byggarbetsplats så felanmäl gärna detta till Kontakt Linköping så kan det åtgärdas utöver den rutinmässiga städningen.

Sopsug

Sopsug för matavfall och restavfall finns i alla kvarter. Soporna åker genom sopsugarna ända bort till parkeringshuset Flustret (alla soporna från norra sidan av bäcken tar sig över bäcken via den gula Åbobron). För att det inte ska bli stopp i sopsugarna på grund av att för stora påsar eller fel typ av sopor slängs i sopsugarna så finns här information om sophanteringen i Vallastaden.

För att använda sopsugarna lägg den blåa taggen mot den svarta läsaren vid sidan av inkastluckan. Läsaren piper och en grön lampa tänds när taggen har identifierats och då öppnas luckan och soppåsen kan läggas in i sopsugen. Om luckan inte öppnas eller om en röd lampa lyser så prova att vänta en stund och pröva sedan på nytt. Du kan använda alla sopsugar i Vallastaden med samma tagg, så om det är stopp i en sopsug så prova på en i ett annat kvarter. Om en sopsug är trasig eller blockerad så finns det ett telefonnummer på sopsugen dit den kan felanmälas. Taggen, som även fungerar till återvinningsrummet, fås av Tekniska verken (hyresvärdar delar ut dem till hyresgästerna och boende som säljer sin bostad kan lämna vidare taggen till nästa boende).

Det är viktigt att knyta dubbelknut på alla påsar och att aldrig slänga löst avfall (stort som smått) i sopsugen. Tänk även på att bara slänga en påse i taget (max 20 liter).

Sopnedkastet för matavfall
Gröna påsar finns att hämta i återvinningsrummet i Flustret. I de gröna påsarna slängs matrester, både råa och tillagade. Exempel frukt- och grönsaksrester, bröd, kaffesump (inklusive filter), te och tepåsar samt fett. Men släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord eller aska i gröna påsen. Det slängs istället i påsen för restavfall.

Sopnedkastet för restavfall
I påsen för restavfall (påsarna tillhandahålls ej) slängs till exempel blöjor, topsar, kuvert, dammsugarpåsar, tobaksprodukter, jord, kattsand och diskborstar. Även mindre skräp av plast, glas och papper som inte är förpackningar kan slängas i påsen för restavfall.

Återvinning

Återvinningsrummet (även för grovsopor) finns i bakre änden av parkeringshuset Flustret. Här finns även de gröna påsarna till matavfall att hämta. Här kommer information om vad som ska tas till återvinningsrummet.

Följande kan kastas i återvinningsrummet:

  • Tidningar, kataloger och reklamblad
  • Färgade och ofärgade glasburkar och glasflaskor
  • Plastförpackningar
  • Konservburkar och andra metallförpackningar
  • Pappersförpackningar och kartonger (platta till förpackningarna och kartongerna så det finns plats för avfall i kärlen och minska antalet transporter)
  • Elavfall (det finns ett återvinningsskåp för småelektronik, batterier och lågenergilampor, och för lite större elavfall som till exempel kaffebryggare, armaturer och skrivare finns större behållare lite längre in)
  • Större hushållsavfall lämnas i den stora containern i återvinningsrummet som finns bredvid kärlet för plastförpackningar. I containern slängs till exempel pulkor, strykbrädor, golvmoppar, möbler, kastruller, trasiga vaser, porslin, galgar, julgranar och större saker av plast som inte är förpackningar. (OBS! släng inte farligt avfall eller elavfall i containern för grovavfall)
  • OBS! Tidigare fanns även möjlighet att lämna komposterbart trädgårdsavfall i återvinningsrummet. Just nu borttaget, oklart om det kommer återkomma framöver. Trädgårdsavfall lämnas nu istället till bemannad återvinningscentral