Grupp för Identiteten

posted in: Nyheter | 0

Nu finns även en facebookgrupp för kvarteret Identiteten, så alla som bor i kvarteret eller är på gång att flytta dit får gärna gå med!

Länk: https://www.facebook.com/groups/identiteten

Identiteten har även precis påbörjat byggnationen av sitt felleshus, och blir därmed det sista av de planerade felleshusen som byggs. Bild nedan på skiss från arkitekten.