Information om kvarteret och felleshuset

Aktiviteter under våren 2024:

 1. Träna spanska: På måndagar kl. 16:30-17:30 i felleshuset Integrationen
 2. Handarbetsträffar: På måndagar kl. 18:00-20:00 i felleshuset Integrationen.
 3. Årsstämma Samfällighetsföreningen Integrationen: Torsdagen 25 april kl. 17:30 i felleshuset Integrationen. Under årsstämman kommer vi välja in nya personer i styrelsen. Är du intresserad av att göra Integrationen till ett härligt kvarter så hör av dig till integrationenvallastaden@gmail.com så vidarebefordrar vi till valberedningen.

Nytt pris för bokning av felleshuset: Från och med 22 augusti 2023 så är priset för hyra av övernattningsrummet eller samlingslokalen 350 kr per dag per rum/lokal. Betalning sker via Swish till nr: 1233538121, den dagen som bokningen gäller. Aktiva medlemmar bokar gratis. Aktiva medlemmar hjälper till med arbetet med felleshuset och kvartersmarken, arbetsuppgifterna kommer styrelsen och medlemmen fram till gemensamt utifrån intresse och behov. OBS! Bokningar som gjordes innan 22 augusti påverkas inte. Ändringen görs utifrån beslut på årsstämman 2023. Brf:er och hyresvärdar kan även fortsatt boka felleshuset gratis för möten.

Färdigställandet av kvartersmarken: En del utav markarbetet kvarstår och återupptas efter vintern. Utemöbler och lekutrustning kommer att köpas in när markarbetet är färdigt. Träd och de flesta växterna planterades under hösten 2023.

Access till felleshuset: Felleshuset har nu låssystemet Evva AirKey. De boende i kvarteret att komma in i felleshuset via en appen AirKey på mobilen, för att få access hör av er till integrationenvallastaden@gmail.com. De boende i kvarteret kan använda felleshuset fritt kl. 7-23, om det inte är bokat. Den som använder felleshuset ansvarar för att lämna det i gott skick.

Kvarteret Integrationen ligger på södra sidan om bäcken. Kvarteret Integrationen har ett felleshus fördelat på två hus. Felleshuset har adressen Musikgränd 6.

Hus 1 har ett övernattningsrum, ett badrum, ett kök, förråd med städutrustning, växthusdelen med sittyta i form av trappa samt inom kort lekutrustning.

Hus 2 består av en växthusdel med odlingsyta och sittplatser samt en samlingslokal. Samlingslokalen är uppvärmd vintertid och har bord och stolar för 20 personer. I samlingslokalen finns även en bäddsoffa, soffbord, bokhylla med böcker och inom kort sällskapsspel.

Färdigställande av den gemensamma marken pågår för närvarande i kvarteret Integrationen. I kvarteret finns Vallastadens cykelaffär och restaurangen Tomi Sushi. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Integrationen.

Felleshuset Integrationen har ett övernattningsrum. Rummet har en våningssäng (140 cm bred säng nedtill och 90 cm bred säng ovanför). Rummet har även en bäddsoffa (120 cm bred).

I rummet finns även klädhängare, garderob, soffbord och nattduksbord.

Utanför övernattningsrummet finns ett kök och ett badrum.

I samtliga lokaler i felleshuset får max 50 personer visas totalt.

Hus 2 består av en växthusdel (ej uppvärmd vintertid) med odlingsyta och sittplatser samt en samlingslokal.

Samlingslokalen är uppvärmd vintertid och har bord och stolar för 20 personer. I samlingslokalen finns även en soffa, soffbord, bokhylla med böcker och sällskapsspel.

I samtliga lokaler i felleshuset får max 50 personer visas totalt.

Odlingsytan i felleshuset hus 2 kommer färdigställas inom kort. Det som planterats hittills är persikoträd, persimonträd, granatäppelbuske, vindruvor, fikon, lavendel, jordgubbar, smultron, blommor. Vi kommer även skapa en örtträdgård runt fikonbusken samt plantera ytterligare blommor. Vi kommer köpa in ett automatiskt bevattningssystem som drivs med solceller som tar vatten från regnvattentunnan.

På den gemensamma marken i kvarteret som förvaltas av samfälligheten så kommer det, när marken är färdigställt, finnas en lekyta, gräsmattor, träd, fruktträd, bärbuskar, grill, sittplatser, andra ätbara eller dekorativa växter.

Inom kvarteret är det inte tillåtet att parkera. Servicebilar får stå kortare tid i kvarteret vid behov. In- och utlastning är tillåtet.

Vägarna i kvarteret måste hållas fria för att räddningstjänsten ska kunna ta sig fram.

Lärdomsgatan 1-9, Johannes Magnus väg 30-38, Nanna Svartz gata (alla udda gatunr), Musikgränd (alla gatunr).

Trivselregler och bokningsinformation
För alls trevnad finns ordningsregler som ska följas vid nyttjande av felleshuset och den gemensamma marken. Reglerna gäller oavsett om du hyr lokalerna eller om du vistats i dem som medlem.
Vi hoppas att vi alla får trevligt ihop i vårt felleshus!

 • Pris för hyra av övernattningsrummet eller samlingslokalen är 350 kr per dag per rum/lokal. Betalning sker via Swish till nr: 1233538121, den dagen som bokningen gäller. Aktiva medlemmar bokar gratis. Brf:er och hyresvärdar kan boka felleshuset gratis för möten.
 • Nyckel till övernattningsrummet och kök/toalett hämtas i nyckelskåpet utanför övernattningsrummet med hjälp av appen Evva AirKey. Svarta taggen på nyckelknippan kan användas vid återlämning.
 • Bokning av övernattningsrummet gäller generellt från kl. 11 den bokade dagen till kl. 11 dagen efter. Behöver övernattningsrummet lämnas senare så skriv tider i bokningen, om det är möjligt så anpassar vi tiderna efter önskemål.
 • Vid bokning av samlingslokal så ange vilken tid som lokalen önskas användas.
 • I dagsläget kan enbart en person hyra en viss tidsperiod, dvs det är inte möjligt att en person hyr samlingslokalen och en annan övernattningsrummet då det endast finns en toalett som är gemensam för de båda utrymmena. Om två personer vill hyra olika delar samtidigt så godkänner vi detta om båda parter är överens om
 • I övernattningsrummet finns täcken och kuddar. Sängkläder och handdukar finns inte, utan det tas med av den som hyr.
 • Du som medlem och hyrestagare ansvarar för lokalerna.
 • Som medlem och hyrestagare ansvarar du för att lokalen återlämnas i gott och städat skick. Vid bokningens slut ska felleshuset vara välstädat och klart för nästa person att använda. Undermålig städning debiteras med en kostnad av 2000 kr. I extrema fall samt vid skadegörelse kan ytterligare debitering ske. Eventuella skador ska snarast meddelas samfällighetens styrelse, huset är försäkrat men kostnader som försäkringen ej täcker kan komma att debiteras den som hyrt.
 • Vid borttappad nyckel debiteras kostnad för byte av lås.
 • Det finns plats för 20 sittande gäster i samlingslokalen. Det får max vistas 50 personer i de båda husen gemensamt. Alla bokningar med mer än 30 personer behöver godkännas av styrelsen. Det finns endast en toalett.
 • All användning av samlingslokalen och gemensamhetsytan efter kl. 23:00 måste godkännas av styrelsen.
 • Ljudnivån måste alltid hållas på en sådan nivå att inte omkringliggande fastigheter störs. För allas trivsel ber vi er hålla en extra lugn nivå efter klockan 22:00.
 • Alla utrymmen i och utanför felleshuset är helt rökfria.
 • Felanmälningar görs till styrelsen genom att mejla till integrationenvallastaden@gmail.com. Ta gärna bilder!
 • Tips, klagomål och önskemål mailas även de till integrationenvallastaden@gmail.com. Ta gärna bilder!
 • Tänk på att överträdelse av ordningsreglerna kan innebära indragen tillgång till felleshuset.

Adress för felleshuset: Musikgränd 6, 583 28 Linköping (Vallastaden). Brevlåda finns där meddelanden till styrelsen kan lämnas vid behov.

Email för kontakt med styrelsen: integrationenvallastaden@gmail.com

Kvarterets facebooksida: Vallastaden kvarteret Integrationen

Bokningskalender

De som bor i eller äger fastighet i kvarteret Integrationen kan boka övernattningsrummet och samlingslokalen i felleshuset Integrationen i nedanstående bokningsformulär. Externa kan inte boka felleshuset.

Priset är 350 kr per dag per bokat rum/lokal. Betalning sker via Swish till nr: 1233538121. Aktiva medlemmar bokar gratis.

Felleshuset kan användas fritt av de boende i kvarteret när det inte är bokat. För att få access till felleshuset se informationen under ”Nyheter från kvarteret”.

Ett markerat datum i kalendern motsvarar en natt och rummet kan användas till lunch nästa dag. Information om nyckeln finns i bekräftelsemailet som skickas vid bokningen.

Kalendern laddas...
-
Ledig
 
-
Bokad


Foton från kvarteret