Medborgarförslag om övergångsställe på Lärdomsgatan

posted in: Nyheter | 0

En person som bor i Vallastaden har gjort ett medborgarförslag. Om ni tycker det är en bra idé så gå gärna in och trycka gilla. Om tillräckligt många gillar förslaget så kan kommunen ta upp det som en förbättring.

Länk: https://eservice.linkoping.se/Citizen/Proposal#proposal/366

Motivering: Det finns ingen säker övergång för barn, gående och cyklister att korsa Lärdomsgatan i Vallastaden mellan Nanna Svartz gata och Samuel Älfs gata. Samuel Älfs gata leder till lekplats, återvinningsrum, skola, parkeringshus och handelsområdet vid Djurgården. Som det ser ut idag måste gående och cyklister korsa Lärdomsgatan oskyddade då det bara finns en liten omärkbar inbuktning i gatan (passage). Det räcker inte som åtgärd för att bilister ska sänka hastigheten och släppa förbi fotgängare. Många bilister kör också fortare än hastighetsbegränsningen. Att korsa denna gata är ett måste för många skolbarn som ska till Vallastadens skola, för många som ska gå tilll parkeringshuset, för alla som ska slänga återvinningen i återvinningsrummet som används av hela kvarteret och av barn som ska gå till lekplatsen. På Westmansgatan nära Ebbe Park så har kommunen gjort en bra övergångsställe med en inbuktning i vägbanan för att bilister ska sakta ner farten ordentligt när gående ska över vägbanan. Lärdomsgatan bör få två liknande övergångsställen för att göra det säkrare för skolbarn och gående i området. Att det är en skolväg, ett gångstråk till parkeringshus, lekpark och återvinning borde vara tillräckliga anledningar att tänka om och bygga ett övergångsställe.

Om medborgarförslag i Linköping: ”Linköpingsförslag som efter 60 dagar fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig förvaltning eller nämnd för handläggning och ställningstagande. Förslag som fått färre än 100 röster lämnas utan åtgärd, men de förtroendevalda har möjlighet att även föra dessa vidare i processen.”