Kvarteret i korthet: Kvarteret Inspirationen ligger på norra sidan om bäcken och är kvarteret närmaste förskolan och parken Paradiset. Kvarteret Inspirationen har ett felleshus som är silverfärgat med röda dörrar som har en samlingslokal med kök och fyra övernattningsrum (varav två är i bruk) samt en växhusdel med odling och sittyta. I kvarteret finns en liten lekyta samt pallkragsodling. I kvarteret finns barberaren YK Barbershop, Pizzabutiken Tony´s pizza och närlivsen Grab n Go Store. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Inspirationen.

Adresser som tillhör kvarteret Inspirationen: Kunskapslänken 84-100, Hugo Theorells gata 25-33, Selma Lagerlöfs gata (alla jämna gatunr), Medicingränd (alla gatunr), Nelly Sachs gata (alla udda gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Inspirationen: Heimstaden, Brf Smedstabäcken, Brf Inspirationen, Brf Inspirationen 6F

Email för kontakt: styrelsen@samfalligheteninspirationen.com

Kvarterets hemsida: www.samfalligheteninspirationen.com

Kvarterets facebookgrupp: Samfälligheten Inspirationen