Kvarteret i korthet: Kvarteret Inspirationen ligger på norra sidan om bäcken och är kvarteret närmaste förskolan och parken Paradiset. Kvarteret Inspirationen har ett felleshus som är silverfärgat med röda dörrar som har en samlingslokal och för närvarande ett övernattningsrum samt en växhusdel med odling och sittyta. I kvarteret finns en liten lekyta samt pallkragsodling och frisörsalongen Frisör Vallastaden. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Inspirationen.

Adresser som tillhör kvarteret Inspirationen: Kunskapslänken 86-, Hugo Theorells gata, Selma Lagerlöfs gata (alla jämna gatunr), Medicingränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Inspirationen: Heimstaden, Brf Smedstabäcken, Brf Inspirationen 6F

Kvarterets hemsida: Samfälligheten Inspirationen

Kvarterets facebooksida: Samfälligheten Inspirationen