Kvarteret i korthet: Kvarteret Integralen ligger på norra sidan om bäcken. I kvarteret finns bostadsrätter, hyresrätter och radhus. I kvarteret finns en sandlåda och bänkar samt en av kommunen nyligen anlagd minipark med gräsyta och sittplatser på Selma Lagerlöfs gata 3. Restaurangen Meetly ligger i kvarteret. Kvarteret Integralen har ett felleshus som är byggt i trä och glas. I felleshuset finns två övernattningsrum med eget badrum och en samlingslokal samt en växthusdel med odlingar, lekhörna, bordtennis och sittplatser. Övernattningsrummen och samlingslokalen kan hyras av både boende i kvarteret och externa. Boende i andra kvarter i Vallastaden har även möjlighet att bli vänmedlemmar. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Integralen.

Adresser som tillhör kvarteret Integralen: Kunskapslänken 62-82, Hugo Theorells gata 15-25 (udda gatunr), Selma Lagerlöfs gata (alla udda gatunr), Hannes Alfvéns gata (alla jämna gatunr), Fysikgränd /alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Integralen: Heimstaden, Brf Integralen, Brf Lilla Integralen, Brf iValla i Vallastaden.

Kvarterets hemsida: Kvarteret Integralen

Kvarterets facebooksida: Kvarteret Integralen