Kvarteret i korthet: Kvarteret Integralen ligger på norra sidan om bäcken. I kvarteret finns bostadsrätter, hyresrätter och radhus. I kvarteret finns en sandlåda och bänkar samt en av kommunen anlagd minipark med gräsyta och sittplatser på Selma Lagerlöfs gata 3. Restaurangen Meetly ligger i kvarteret. Kvarteret Integralen har ett felleshus som är byggt i trä och glas. I felleshuset finns två övernattningsrum med eget badrum och en samlingslokal samt en växthusdel med odlingar, lekhörna, bordtennis och sittplatser. I felleshuset finns även en bortskänkeshörna. Boende i andra kvarter i Vallastaden har möjlighet att bli vänmedlemmar. Övernattningsrummen och kan bokas av både boende i kvarteret, vänmedlemmar samt på vardagar även av externa. Samlingslokalen kan bokas av boende i kvarteret och vänmedlemmar. Bokning sker på hemsidan. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Integralen.

Adresser som tillhör kvarteret Integralen: Kunskapslänken 62-82, Hugo Theorells gata 15-23 (udda gatunr), Selma Lagerlöfs gata (alla udda gatunr), Hannes Alfvéns gata (alla jämna gatunr), Fysikgränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Integralen: Heimstaden, Brf Integralen, Brf Lilla Integralen, Brf iValla i Vallastaden.

Email för kontakt: info@kvarteretintegralen.se

Kvarterets hemsida: www.kvarteretintegralen.se

Kvarterets facebookgrupp: Kvarteret Integralen