Kvarteret i korthet: Kvarteret Innovationen ligger på norra sidan om bäcken. I kvarteret finns ett vitt felleshus med ett övernattningsrum och en samlingslokal med kök samt en växthusdel med olika sittytor och lekhörna. I kvartersgården finns även lekytor i form av två sandlådor. Flera verksamheter ligger i kvarteret, nämligen närlivsbutiken Auto-Mat, kaféet Café do Parque, Vallastadens pizzeria och ett stödboende. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Innovationen.

Adresser som tillhör kvarteret Innovationen: Kunskapslänken 44-60, Hugo Theorells gata 5-11 (udda gatunr), Johannes Magnus väg 40-42, Hannes Alfvéns gata (alla udda gatunr), Kemigränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Innovationen: Brf Ekhörnet Vallastaden, Fastighets AB Balder, Brf Paletten, Brf Etage, Brf Alp Lodge, Lejonfastigheter AB.

Email för kontakt: sffinnovationen@gmail.com

Kvarterets hemsida: www.vallastaden.nu/innovationen

Kvarterets facebookgrupp: Samfälligheten Innovationen