Kvarteret i korthet: Kvarteret Illustrationen ligger på södra sidan om bäcken. Kvarteret Illustrationen har ett felleshus som är grönt och har ett övernattningsrum och samlingslokal samt en växthusdel med odlingsyta, bordtennis och sittplatser. Övernattningsrum och samlingslokal kan bokas av de boende i kvarteret, genom kontakt via email eller telefon. I kvarteret finns även sittplatser utomhus och restaurangen Bestia. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Illustrationen.

Adresser som tillhör kvarteret Illustrationen: Lärdomsgatan 11, Nanna Svartz gata (alla jämna gatunr), Fredrik Hasselqvists gata (alla udda gatunr), Poesigränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Illustrationen: Heimstaden, Brf Paviljongen, Brf Illustrationen 6.

Email för kontakt och bokningsförfrågan: styrelse@f97.se

Telefonnummer för bokningsförfrågan: 0702270771

Kvarterets facebookgrupp: Kvarteret Illustrationen