Kvarteret i korthet: Kvarteret Illustrationen ligger på södra sidan om bäcken. Kvarteret Illustrationen har ett felleshus som är grönt och har ett övernattningsrum och samlingslokal samt en växthusdel med odlingsyta, bordtennis och sittplatser. Övernattningsrum och samlingslokal kan även bokas av både de boende i kvarteret och externa, genom kontakt via email. I kvarteret finns även sittplatser utomhus och restaurangen Bestia. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Illustrationen.

Adresser som tillhör kvarteret Illustrationen: Lärdomsgatan -11, Nanna Svartz gata (alla jämna gatunr), Fredrik Hasselqvists gata (alla udda gatunr), Poesigränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Illustrationen: Heimstaden, Brf Paviljongen, Brf Illustrationen 6.

Email för kontakt: styrelse@f97.se

Kvarterets facebookgrupp: Kvarteret Illustrationen