Kvarteret i korthet: Kvarteret Illustrationen ligger på södra sidan om bäcken. Kvarteret Illustrationen har ett felleshus som är grönt och har ett övernattningsrum och samlingslokal samt en växthusdel med odlingsyta, bordtennis och sittplatser. I kvarteret finns även sittplatser utomhus och restaurangen Bestia. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Illustrationen.

Adresser som tillhör kvarteret Illustrationen: Lärdomsgatan -11, Nanna Svartz gata (alla jämna gatunr), Fredrik Hasselqvists gata (alla udda gatunr), Poesigränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Illustrationen: Heimstaden, Brf Paviljongen, Brf Illustrationen 6.

Kvarterets facebooksida: Kvarteret Illustrationen