Kvarteret i korthet: Kvarteret Initiativet ligger på södra sidan av bäcken. Kvarteret Initiativet har ett felleshus som är rött och som har ett övernattningsrum, en samlingslokal och en växthusdel med sittyta, pingisbord och några växter. I kvarteret finns sittplatser utomhus, smultron och lekyta med en rutschkana. I kvarteret finns barberaren Zeus Barbershop. Byggnationen av ytterligare bostadshus pågår är planerade i kvarteret Initiativet. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Initiativet.

Adresser som tillhör kvarteret Initiativet: Lärdomsgatan 13-19, Fredrik Hasselqvists gata (alla jämna gatunr), Arkitekturgränd (alla gatunr), Ada Arwedsons gata (alla ojämna gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Initiativet: Heimstaden, Brf Lärdomsgatan 21A

Email för kontakt: initiativet.vallastaden@gmail.com

Kvarterets facebookgrupp: Samfälligheten Initiativet