Kort om kvarteret: Mer information om kvarteret Intervallet kommer inom kort. Kvarteret är ännu under uppbyggnad. Felleshuset är färdigbyggt och kommer att tas i bruk så snart som möjligt. Kvarteret och felleshuset sköts av Samfällighetsföreningen Intervallet.

Adresser som tillhör kvarteret Intervallet: Lärdomsgatan 19-, Ada Arwedssons gata (alla ojämna gatunr), Paradisgatan, fler anges inom kort

Email för kontakt: intervallet@vallastaden.nu

Kvarterets facebookgrupp: Kvarteret Intervallet Vallastaden