Kvarteret i korthet: Kvarteret Insikten är Vallastadens mest södra kvarter och ligger mellan parkeringshusen Flustret och Aurora. Till kvarteret hör även det som på kartan är markerat som Intellektet, som just nu är under uppbyggnad. Kvarteret Insikten har flera villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Kvarteret ligger bredvid Vallastadens största lekpark som bland annat har ett vikingaskepp, en sandlåda och sittyta under tak. Det finns även en lekyta och sittplatser utanför felleshuset. Kvarteret Insikten har ett felleshus som är gult/svart som har ett övernattningsrum och en samlingslokal samt en växthusdel med odlingsyta och sittplatser. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Insikten.

Adresser som tillhör kvarteret Insikten: Lärdomsgatan (jämna gatunr), Samuel Älfs gata (alla gatunr), Uppfinnargränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Insikten: Stångåstaden, Heimstaden, Gotec, BRF Magasinet i Vallastaden

Email för kontakt: samfalligheteninsikten@gmail.com

Kvarterets hemsida: Kvarteret har för närvarande ingen hemsida.

Kvarterets facebooksida: Samfällighet Insikten