Kvarteret i korthet: Kvarteret Integrationen ligger på södra sidan om bäcken. Kvarteret Integratioen har ett felleshus som ännu är under uppbyggnad, i väntan på färdigställandet av felleshuset så har boende i Integrationen möjlighet att bli vänmedlemmar i felleshuset Integralen. Byggnationer av bostadshus pågår också för närvarande i kvarteret Integrationen. I kvarteret finns Vallastadens cykelaffär. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Integrationen.

Adresser som tillhör kvarteret Integrationen: Lärdomsgatan 1-, Johannes Magnus väg, Nanna Svartz gata (alla udda gatunr), Musikgränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Integrationen: Stångåstaden, brf Paviljongen,

Kvarterets facebooksida: Vallastaden kvarteret Integrationen