Kvarteret i korthet: Kvarteret Integrationen ligger på södra sidan om bäcken. Kvarteret Integratioen har ett felleshus med ett övernattningsrum och samlingslokal samt växthusdel med odlingsyta. Byggnationer av ytterligare bostadshus och färdigställande av den gemensamma marken pågår för närvarande i kvarteret Integrationen. I kvarteret finns Vallastadens cykelaffär och restaurangen Tomi Sushi. Kvarterets mark och felleshus sköts av Samfällighetsföreningen Integrationen.

Adresser som tillhör kvarteret Integrationen: Lärdomsgatan 1-9 (udda gatunr), Johannes Magnus väg 30-38 (jämna gatunr), Nanna Svartz gata (alla udda gatunr), Musikgränd (alla gatunr).

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter i kvarteret Integrationen: Bo Bra Vallastaden AB, brf Paviljongen, brf Delfinen, brf Södra Boulevarden, Urban Förvaltning Integrationen AB

Email för kontakt: integrationenvallastaden@gmail.com

Kvarterets hemsida: www.vallastaden.nu/integrationen

Kvarterets facebookgrupp: Vallastaden kvarteret Integrationen